مجوز اتاق وانت از راهنمایی و رانندگی خدمات پس از فروش اتاق پشت وانت باربند عقب وانت با ضمانت ارسال کابین به سراسر کشور در اسرع وقت نصب اتاق عقب وانت


اتاق عقب آریسان - کابین آریسان
اتاق عقب آریسان - کابین آریسان
مشخصات کابین آریسان : اتاق عقب آریسان در طرح های آمبولانسی 3 بر شیشه – تک شیشه سقف دوبل برای...
اتاق عقب آریسان - کابین آریسان

اتاق عقب آریسان - کابین آریسان

مشخصات کابین آریسان : اتاق عقب آریسان در طرح های آمبولانسی 3 بر شیشه – تک شیشه سقف دوبل برای زاپاس و پی کاپی – آمبولانسی با ارتفاع 50- 133- 160 سبک وزن خالص 50 کیلوگرم تا 80 کیلوگرم - کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک درب پمپی روغنی میباشد . آیرو دینامیک سازه کابین عقب آریسان موجب کاهش مصرف سوخت و تعامل ماشین در زمان بارگیری میباشد . دارای خدمات پس از فروش

Readmore
اتاق عقب ال90 وانت
اتاق عقب ال90 وانت
مشخصات اتاق عقب ال 90 وانت اتاق عقب ال 90 وانت در طرح ها و اندازه های مختلف آمبولانسی 3بر...
اتاق عقب ال90 وانت

اتاق عقب ال90 وانت

مشخصات اتاق عقب ال 90 وانت اتاق عقب ال 90 وانت در طرح ها و اندازه های مختلف آمبولانسی 3بر شیشه – تک شیشه – سقف دوبل – آمبولانسی با ارتفاع 90-133-160 سانتی متر سبک وزن خالص 50 کیلوگرم تا 80 کیلوگرم - کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک درب پمپی روغنی میباشد .شیشه های نشکن سکوریت آیرو دینامیکی سازه کابین موجب کاهش مصرف سوخت و تعامل ماشین در زمان بارگیری میباشد . دارای خدمات پس از فروش

Readmore
اتاق عقب پراید وانت
اتاق عقب پراید وانت
مشخصات اتاق عقب پراید وانت 151: در طرح های آمبولانسی تک شیشه - 3 بر شیشه – سقف دوبل –...
اتاق عقب پراید وانت

اتاق عقب پراید وانت

مشخصات اتاق عقب پراید وانت 151: در طرح های آمبولانسی تک شیشه - 3 بر شیشه – سقف دوبل – سقف ساده – طرح پی کاپی تک شیشه ، 3 بر شیشه طرح آمبولانسی ارتفاع 130 سقف بلند – تک شیشه ، 3 بر شیشه ، سقف دوبل درب شیشه ، درب فایبر سبک وزن خالص 55 کیلوگرم تا 75 کیلوگرم - کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکن و با جک پمپی روغنی میباشد . با آیرو دینامیک سازه کابین موجب کاهش مصرف سوخت و تعامل ماشین در زمان بارگیری میباشد . با خدمات پس از فروش

Readmore
اتاق عقب مزدا وانت تک کابین
اتاق عقب مزدا وانت تک کابین
مشخصات اتاق عقب مزدا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد...
اتاق عقب مزدا وانت تک کابین

اتاق عقب مزدا وانت تک کابین

مشخصات اتاق عقب مزدا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب مزدا وانت دو کابین
اتاق عقب مزدا وانت دو کابین
مشخصات اتاق عقب مزدا وانت دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها...
اتاق عقب مزدا وانت دو کابین

اتاق عقب مزدا وانت دو کابین

مشخصات اتاق عقب مزدا وانت دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس
اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس
مشخصات اتاق عقب هایلوکس : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس

اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس

مشخصات اتاق عقب هایلوکس : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب کاپرا دوکابین
اتاق عقب کاپرا دوکابین
مشخصات اتاق عقب کاپرا دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد...
اتاق عقب کاپرا دوکابین

اتاق عقب کاپرا دوکابین

مشخصات اتاق عقب کاپرا دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب کاپرا تک کابین
اتاق عقب کاپرا تک کابین
مشخصات اتاق عقب کاپرا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد...
اتاق عقب کاپرا تک کابین

اتاق عقب کاپرا تک کابین

مشخصات اتاق عقب کاپرا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
کابین ریچ
کابین ریچ
مشخصات اتاق عقب ریچ : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
کابین ریچ

کابین ریچ

مشخصات اتاق عقب ریچ : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب نیسان پیکاپ
اتاق عقب نیسان پیکاپ
مشخصات اتاق عقب نیسان پیکاپ: کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار...
اتاق عقب نیسان پیکاپ

اتاق عقب نیسان پیکاپ

مشخصات اتاق عقب نیسان پیکاپ: کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها ایمن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی گازی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب وینگل
اتاق عقب وینگل
مشخصات اتاق عقب وینگل : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
اتاق عقب وینگل

اتاق عقب وینگل

مشخصات اتاق عقب وینگل : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد.

Readmore
اتاق عقب ایسوزو
اتاق عقب ایسوزو
مشخصات اتاق عقب ایسوزو : بابهترین کیفیت و قیمت مناسب و در طرحهای مختلف با 5 سال خدمات و 2...
اتاق عقب ایسوزو

اتاق عقب ایسوزو

مشخصات اتاق عقب ایسوزو : بابهترین کیفیت و قیمت مناسب و در طرحهای مختلف با 5 سال خدمات و 2 سال ضمانت. اتاق ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری، شیشه ها نشکن سکوریت، داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب وانت فوتون
اتاق عقب وانت فوتون
مشخصات اتاق عقب فوتون : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
اتاق عقب وانت فوتون

اتاق عقب وانت فوتون

مشخصات اتاق عقب فوتون : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
کفی وانت
کفی وانت
مشخصات : کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی – وزن بسیار کم (تحمل وزن تا 700...
کفی وانت

کفی وانت

مشخصات : کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی – وزن بسیار کم (تحمل وزن تا 700 کیلوگرم ) – وزن خالص 12 کیلوگرم – با نصب کمترین زمان ( 5 دقیقه )

Readmore
لوازم جانبی
لوازم جانبی
تهیه و تولید انواع لوازم جانبی کابین...
لوازم جانبی

لوازم جانبی

تهیه و تولید انواع لوازم جانبی کابین

Readmore


اصفهان کابین تولید کننده انواع اتاق عقب وانت و کفی وانت

چت واتساپ

 

اتاق وانت , کفی وانت , اتاق عقب آریسان , اتاق عقب پراید وانت , اتاق عقب ال90 وانت , اتاق ال 90  , اتاق عقب مزدا وانت ,

 

 

 

تماس با ما