مجوز اتاق وانت از راهنمایی و رانندگی خدمات پس از فروش اتاق پشت وانت باربند عقب وانت با ضمانت ارسال کابین به سراسر کشور در اسرع وقت نصب اتاق عقب وانت


اتاق عقب آریسان - کابین آریسان
اتاق عقب آریسان - کابین آریسان
مشخصات کابین آریسان : اتاق عقب آریسان در طرح های آمبولانسی 3 بر شیشه – تک شیشه سقف دوبل برای...
اتاق عقب آریسان - کابین آریسان

اتاق عقب آریسان - کابین آریسان

مشخصات کابین آریسان : اتاق عقب آریسان در طرح های آمبولانسی 3 بر شیشه – تک شیشه سقف دوبل برای زاپاس و پی کاپی – آمبولانسی با ارتفاع 50- 133- 160 سبک وزن خالص 50 کیلوگرم تا 80 کیلوگرم - کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک درب پمپی روغنی میباشد . آیرو دینامیک سازه کابین عقب آریسان موجب کاهش مصرف سوخت و تعامل ماشین در زمان بارگیری میباشد . دارای خدمات پس از فروش

Readmore
اتاق عقب ال90 وانت
اتاق عقب ال90 وانت
مشخصات اتاق عقب ال 90 وانت اتاق عقب ال 90 وانت در طرح ها و اندازه های مختلف آمبولانسی 3بر...
اتاق عقب ال90 وانت

اتاق عقب ال90 وانت

مشخصات اتاق عقب ال 90 وانت اتاق عقب ال 90 وانت در طرح ها و اندازه های مختلف آمبولانسی 3بر شیشه – تک شیشه – سقف دوبل – آمبولانسی با ارتفاع 90-133-160 سانتی متر سبک وزن خالص 50 کیلوگرم تا 80 کیلوگرم - کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک درب پمپی روغنی میباشد .شیشه های نشکن سکوریت آیرو دینامیکی سازه کابین موجب کاهش مصرف سوخت و تعامل ماشین در زمان بارگیری میباشد . دارای خدمات پس از فروش

Readmore
اتاق عقب پراید وانت
اتاق عقب پراید وانت
مشخصات اتاق عقب پراید وانت 151: در طرح های آمبولانسی تک شیشه - 3 بر شیشه – سقف دوبل –...
اتاق عقب پراید وانت

اتاق عقب پراید وانت

مشخصات اتاق عقب پراید وانت 151: در طرح های آمبولانسی تک شیشه - 3 بر شیشه – سقف دوبل – سقف ساده – طرح پی کاپی تک شیشه ، 3 بر شیشه طرح آمبولانسی ارتفاع 130 سقف بلند – تک شیشه ، 3 بر شیشه ، سقف دوبل درب شیشه ، درب فایبر سبک وزن خالص 55 کیلوگرم تا 75 کیلوگرم - کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکن و با جک پمپی روغنی میباشد . با آیرو دینامیک سازه کابین موجب کاهش مصرف سوخت و تعامل ماشین در زمان بارگیری میباشد . با خدمات پس از فروش

Readmore
اتاق عقب مزدا وانت تک کابین
اتاق عقب مزدا وانت تک کابین
مشخصات اتاق عقب مزدا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد...
اتاق عقب مزدا وانت تک کابین

اتاق عقب مزدا وانت تک کابین

مشخصات اتاق عقب مزدا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب مزدا وانت دو کابین
اتاق عقب مزدا وانت دو کابین
مشخصات اتاق عقب مزدا وانت دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها...
اتاق عقب مزدا وانت دو کابین

اتاق عقب مزدا وانت دو کابین

مشخصات اتاق عقب مزدا وانت دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس
اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس
مشخصات اتاق عقب هایلوکس : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس

اتاق عقب تویوتا هایلوکس - کابین هایلوکس

مشخصات اتاق عقب هایلوکس : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب کاپرا دوکابین
اتاق عقب کاپرا دوکابین
مشخصات اتاق عقب کاپرا دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد...
اتاق عقب کاپرا دوکابین

اتاق عقب کاپرا دوکابین

مشخصات اتاق عقب کاپرا دو کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب کاپرا تک کابین
اتاق عقب کاپرا تک کابین
مشخصات اتاق عقب کاپرا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد...
اتاق عقب کاپرا تک کابین

اتاق عقب کاپرا تک کابین

مشخصات اتاق عقب کاپرا تک کابین : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
کابین ریچ
کابین ریچ
مشخصات اتاق عقب ریچ : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
کابین ریچ

کابین ریچ

مشخصات اتاق عقب ریچ : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب نیسان پیکاپ
اتاق عقب نیسان پیکاپ
مشخصات اتاق عقب نیسان پیکاپ: کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار...
اتاق عقب نیسان پیکاپ

اتاق عقب نیسان پیکاپ

مشخصات اتاق عقب نیسان پیکاپ: کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها ایمن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی گازی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب وینگل
اتاق عقب وینگل
مشخصات اتاق عقب وینگل : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
اتاق عقب وینگل

اتاق عقب وینگل

مشخصات اتاق عقب وینگل : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد.

Readmore
اتاق عقب ایسوزو
اتاق عقب ایسوزو
مشخصات اتاق عقب ایسوزو : بابهترین کیفیت و قیمت مناسب و در طرحهای مختلف با 5 سال خدمات و 2...
اتاق عقب ایسوزو

اتاق عقب ایسوزو

مشخصات اتاق عقب ایسوزو : بابهترین کیفیت و قیمت مناسب و در طرحهای مختلف با 5 سال خدمات و 2 سال ضمانت. اتاق ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری، شیشه ها نشکن سکوریت، داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
اتاق عقب وانت فوتون
اتاق عقب وانت فوتون
مشخصات اتاق عقب فوتون : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ،...
اتاق عقب وانت فوتون

اتاق عقب وانت فوتون

مشخصات اتاق عقب فوتون : در طرح پی کاپی تک شیشه - 3 بر شیشه کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی با دستگیره های قفل دار کامپیوتری شیشه ها نشکن سکوریت داخل موکت و با جک پمپی روغنی میباشد

Readmore
کفی وانت
کفی وانت
مشخصات : کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی – وزن بسیار کم (تحمل وزن تا 700...
کفی وانت

کفی وانت

مشخصات : کفی ها ضد آب ، ضد افتاب و ضد پوسیدگی – وزن بسیار کم (تحمل وزن تا 700 کیلوگرم ) – وزن خالص 12 کیلوگرم – با نصب کمترین زمان ( 5 دقیقه )

Readmore
لوازم جانبی
لوازم جانبی
تهیه و تولید انواع لوازم جانبی کابین...
لوازم جانبی

لوازم جانبی

تهیه و تولید انواع لوازم جانبی کابین

Readmore
کانوپی امیکو اسنا
کانوپی امیکو اسنا
...
کانوپی امیکو اسنا

کانوپی امیکو اسنا

Readmore
باربند فایبرگلاس نیسان پادرا
باربند فایبرگلاس نیسان پادرا
...
باربند فایبرگلاس نیسان پادرا

باربند فایبرگلاس نیسان پادرا

Readmore
سوپرلید کی ام سی تی ۸
سوپرلید کی ام سی تی ۸
...
سوپرلید کی ام سی تی ۸

سوپرلید کی ام سی تی ۸

Readmore
تراک کمپر
تراک کمپر
...
تراک کمپر

تراک کمپر

Readmore
کنوپی فلزی افرود
کنوپی فلزی افرود
...
کنوپی فلزی افرود

کنوپی فلزی افرود

Readmore
کابین عقب KMC
کابین عقب KMC
...
کابین عقب KMC

کابین عقب KMC

Readmore
کابین عقب کلوت
کابین عقب کلوت
...
کابین عقب کلوت

کابین عقب کلوت

Readmore


اصفهان کابین تولید کننده انواع اتاق عقب وانت و کفی وانت

چت واتساپ

 

اتاق وانت , کفی وانت , اتاق عقب آریسان , اتاق عقب پراید وانت , اتاق عقب ال90 وانت , اتاق ال 90  , اتاق عقب مزدا وانت ,

 

 

 

تماس با ما